2.3.14

Kdo je ve skutečnosti patriarcha Kirill

Děsivé skutečnosti o nezákonném procesu s PUSSY RIOT,
o roli státní bezpečnosti KGB, o totalitních metodách ve vězení a na policii.
Petice za propuštění politických vězeňkyň Pussy Riot.

S pomocí našich partnerských organizací v ruské opozici zpracoval VOT o.s. tuto zprávu. Posílejme jí nebo její pasáže dalším přátelům doma i v zahraničí, politikům, pravoslavné církvi a jejím věřícím.Kdo je ve skutečnosti patriarcha Kirill

Civilním jménem Vladimír Michailovič Gunďájev. V protestní písni odsouzených dívek je nazvaný „patriarcha Gunďaj“.  www.patriarchia.ru/patriarch


pravoslavný patriarcha, metropolita Kirill - Vladimír Michailovič Gunďájev
(narozen 20. 11. 1946)

Kirill (Cyril) byl agentem KGB (dnes patrně FSB) krycím jménem Michailov. Byznysmen, miliardář, pevná součást Kremlu a hlavní opora Kremlu. Za sovětského komunismu kolega Vladimíra Putina v KGB. (Pozn.: Výbor státní bezpečnosti KGB byl nejhorší zločineckou organizaci v dějinách Ruska resp. dříve Sovětského svazu, mající na svědomí milióny zavražděných nevinných lidí. Podle opozice se Kirill svojí dlouholetou prací pro tuto zločineckou organizaci, likvidující v Ruském národu a dalších okupovaných národech všechny nekomunisty, sám stal aktivním zločincem.) http://echo.msk.ru/blog/echomsk/920416-echo/


Dne 14. listopadu 1989 se stal předsedou Odboru pro vnější církevní vztahy Pravoslavné církve. Takto cestoval do zahraničí a plnil svojí úlohu už dřívějšího agenta KGB s přezdívkami "Svyatoslav", "Alamant", "Michajlov," "Topaz", "Nesterovich", "Kuznetsov", "Ognev", "Esaulenko". Povaha jeho misí signalizuje úkol transformovat tento odbor do skrytého centra agentů KGB mezi ruskými věřícími.

Dne 25. února 1991 byl povýšen do hodnosti metropolity. Pokud souhlasí zprávy ruského i mezinárodního tisku, ne všechno v životě je tak, jak je u Kirilla vysoce a hrdinsky uváděno. V roce 1996 vstoupil do představenstva banky Peresvět sloužící finančním zájmům patriarchátu. Podle moskevských novinářů od této chvíle započaly finanční a majetkové nezákonnosti metropolity. V září 1996 noviny "Moscow News“ vydaly zprávu, že metropolita Kirill v letech 1994 - 96 organizoval dovoz zboží podléhajícího spotřební dani (zejména dovoz cigaret) za účelem obejití cel (celního podvodu), pod záminkou humanitární pomoci, ve výši desítek milionů dolarů. A ve výši desítek tisíc tun. 
Od roku 1990 je Kyrill obviňován z napojení na sovětskou Státní Bezpečnost KGB, k němuž došlo podle některých západních novinářů v době Sovětského Svazu. Člen Moskevské helsinské skupiny kněz Yuri Edelstein poslal dopis ruskému prezidentu Putinovi, kterým obvinil metropolitu Kirilla ze spolupráce s KGB.


Noviny The Washington Times citují názor, že Metropolita Kirill byl v úzké spolupráci s KGB. V roce 1992, bývalý agent KGB agent Shushpanov podrobně popsal práci KGB v církevním odboru, který dlouho vedl Metropolita Kirill.  Shushpanov tvrdí, že hlavním cílem tohoto odboru RPC (Ruské pravoslavné církve) bylo pomáhat KGB v jejich práci proti neposlušným občanům.

Nejdůležitější role metropolity je jeho práce jako předsedy Odboru pro vnější církevní vztahy. V této funkci je zodpovědný nejen za zájmy Ruské pravoslavné církve v zahraničí, ale také za ochranu "duchovního prostoru" Ruska od vnějšího vlivu.

Kirill přivedl zpět k životu prastarou křesťanskou doktrínu "teritoriality", a používal ji v Rusku. Podle této doktríny, pouze jedna jediná církev má právo být aktivní ve stejné zemi. Cyril používá tuto doktrínu nejen proti protestantským misionářům v post-sovětském Rusku, ale také proti římsko-katolické církvi.

Stejně jako ostatní osoby vysokých církevních hodnostářů ruské pravoslavné církve byl Metropolita Kirill obviněn, že byl důstojníkem KGB a že upřednostňovali vždy politické zájmy Moskvy. Jejich minulost i nadále vzbuzuje podezření o skutečné motivaci ruského duchovenstva. Ke škodě prostých věřících.

Metropolita vede svou kampaň za posílení úlohy pravoslaví v ruském životě a omezení činnosti misionářů v netradičních náboženstvích Ruska, zejména katolíků. Tato politika je v souladu s politikou Kremlu, takže mnoho lidí věří, že Metropolita nadále spolupracuje se zpravodajskými agenturami. Autor zprávy dodává, že existence těchto podezření o Kirillovi samozřejmě nemálo zatěžuje metropolitu v Rusku i v zahraničí. www.russianmiami.com/common/arc/story.php/172084

Podrobný popis jak patriarcha Kirill udělal kariéru v KGB byl zveřejněn zde:Nepřímý rozsudek smrti pravoslavné církve nad dívkami

Právníci pravoslavné církve Michail Kuzněcov a Sergej Štin prohlásili, že dívky jsou nástrojem Satana, který jim přímo velí, a že jsou agenty světové organizace extremistů jdoucí do války proti Ruské pravoslavné církvi. Že tato skupina je odpovědná i za bombardování mrakodrapů 11. září 2001 v USA, že svými kroky mohou dívky tyto události znovu vyvolat, že chtějí rozbít tisíc let stability ruské pravoslavné církve. Tím vším jsou prý skuteční nepřátelé ruského státu a pravoslavné církve. www.rbcdaily.ru/2012/07/19/society/562949984357026

Takovýto morální rozsudek s nálepkou „Satani a skuteční nepřátelé státu a církve jsoucí ve válce s ním“ může snadno přimět ortodoxní věřící v Rusku k fyzické likvidaci domnělých vojáků Satana – tedy Marie, Katky a Nadi. Novinář nazval toto prohlášení projevem paranoidní schizofrenie, ale zda to zachrání životy dívek, se teprve uvidí.


Předseda oddělení Moskevského patriarchátu pro církev a společnost, arcikněz Vsevolod Chaplin, prohlásil, že měl Boží zjevení, že Bůh odsuzuje členky Pussy Riot za chuligánství. "Věřím, že Bůh to odsuzuje. Jsem přesvědčen, že tento hřích v tomto životě musí být potrestán." Kněz se však do svých lží poněkud zamotal, protože podle víry Bůh netrestá, nýbrž odpouští. Pak už nebylo jasné, zda měl boží zjevení anebo zda si jen ujasnil, čemu věří. Blamáž nakonec „objasnil“ výrokem, že věřící mají právo mluvit o tom, co si Bůh myslí." Což je už poněkud jiná věc než Boží zjevení. Ale v Rusku je asi občas možné všechno.

Zveřejnění adres obviněných dívek z Pussy Riot se nemělo stát, je zde možnost zavraždění dívek ortodoxními věřícími agresory. (Pozn.: tato trestuhodná justiční chyba mohla být i záměrem. Kirill ostře odsoudil dívky ze skupiny Pussy Riot za jejich revoltu v „jeho“ pravoslavném chrámu. Tím mohl podnítit ortodoxní věřící k nějakému lynči nebo i k zabití dívek. Nespravedlivá soudní vazba je paradoxně možná i ochranou jejich životů.) 

Profesor Moskevské teologické akademie Andrej Kuraev k angažmá patriarchy Kirrila proti dívkám z Pussy Riot uvádí :  bylo mi řečeno katolíky v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, že téměř každý den se zde stane podobný incident. Např. pacienti, kteří se cítí být Kristem nebo Bohem apod., ale papež nikdy na toto nereagoval. Švýcarské stráže přiběhnou, vyprovodí člověka z chrámu a to je konec.


Další osoba v kauze – emeritní prezident,  podplukovník KGB Vladimír Putin
     + KGB  

Přestože dívčí disidentky v písních ostře kritizují spojení metropolity Kirilla a prezidenta Putina a dále Putinovo trvalé uchvacování moci, sehrál Putin klasickou zpravodajskou hru na hodného pána naučenou ve škole tajné policie KGB. Prohlásil v Londýně, že by dívky Pussy Riot měly dostat mírný trest a vrátit se domů ke svým dětem. A vyzval soudce, aby byl milosrdný. Přitom jeho téměř diktátorská moc určující, jak mají ruské soudy rozhodovat, jednoznačně stojí za nelidským trestem dvou let vězení pro opoziční punkové zpěvačky. Kritici Putina to logicky vnímají jako značně pokrytecké prohlášení.

O životě diktátora Vladimíra Putina je to podstatné známo. Byl důstojníkem státní bezpečnosti KGB ještě za komunismu, byl tedy přímou pákou a vykonavatelem zločineckého režimu v organizaci srovnatelné s Gestapem. Nyní vládne neomezenou mocí pomocí rafinovaných metod zpravodajské služby a pomocí změněné ústavy a zavedení skryté diktatury v nových zákonech. Většina Rusů požaduje silného vůdce, takže je s deformovaným právním stavem spokojena. Pokud však dojde v Rusku k novému převratu a k odstranění diktatury, lze očekávat že Putin bude za mnoho usmrcených oponentů a novinářů odsouzen do vězení na doživotí. V horším případě k trestu smrti popravením. Členky Pussy Riot oprávněně kritizující Putina se snaží odporem proti režimu spustit v Rusku revoluční změnu, jak samy uvedly.

Mladí Rusové nazývají dnešní mocné vládce mafií KGB + RPC (Putinova KGB v Kremlu + Kirillova Ruská pravoslavná církev RPC). Tedy pojem u nás nepříliš známý. Někdy také používají pojem čekisticko - popovská banda. Revoltu skupiny Pussy Riot pak mladí více a více vnímají jako politický boj proti této dvojhlavé mafii, která zcela ovládá Rusko.

Putin coby důstojník KGB sledoval západní cizince v Leningradu. Někteří skončili ve vězení možná i smrtí. Pak rekrutoval v 80. letech lidi, aby prováděli na Západě špionáž. Jeho místo KGB bylo v šedé vile na Angelikastrasse 4 Drážďany. Putinova úloha byla získat západní technologie a odhalovat tajné věci týkající se NATO. Rozsudek soudkyně Syrovové je sám trestným činem zneužití pravomoci

Na stránce :
a
je možné shlédnout šokující přímý přenos z vynášení rozsudku nad Pussy Riot.

foto z internetu http://newsru.com

Monstrproces jako z 50. let. Obnovená inkvizice. Skutečné soudní divadlo. Tříhodinové zdůvodňování rozsudku za banální přestupek spáchaný minutovou písničkou v kostele, který by obecní úřad vyřešil v krátkém přestupkovém řízení. Zcela odpovídá bolševicko totalitní zločinecké praxi a stojí za poslech. Kdo nemá čas to celé shlédnout, může číst jenom tento souhrn.


Soudkyně pozvala Ruskou státní televizi a při zahájení jednání se po ní ještě naléhavě sháněla. Kamery směly po 3 hodiny zabírat pouze spoutané obviněné ženy v železné skříni za neprůstřelným sklem a pak ostatní diváky kolem. Kamery však nesměly zabrat soudkyni a prokurátora. Takže za soudkyni tři hodiny mluvil pouze její skrytý hlas někde ze záhrobí ruské justice. Není těžké si domyslet, jak to celé agenti Státní bezpečnosti KGB, ovládající státní média, a kterým kdysi velel sám Putin, režírovali. Jako propagandistický a odstrašující film pro všechny obyvatele Ruska…


Trvalý záběr kamery na spoutané dívky a okolní diváky byl doplněn tříhodinovým monologem skryté soudkyně, která donekonečna a únavně opakovala moralizující fráze o rouhání v kostele (což ale není trestný čin a ani se to nestalo, proti Bohu nikdo nevystupoval, pouze proti bezcharakternosti církevního vůdce) a dále donekonečna opakovala justiční lež o údajném šíření nenávisti k sociální skupině obyvatel (což se nikdy nestalo, v písních nic takového nebylo). Toto všechno připomíná manýry středověku, počítaje v to i ten současný islámský. A také manýry KSČ a normalizačního Husákova Československa.


Dále soudkyně četla psychiatrické posudky, neboť vyšetřovatel policie přes organizovaný zločin Artem Rančenkov nařídil po zazpívání politické písničky všem dívkám nezákonné vyšetření psychiatrickým znalcem. A to u všech tří dívek stanovilo, jak jinak, poruchu osobnosti. Stejně jako to i našim lidem dělala StB u komunistických procesů v ČSSR a SSSR. Normální občan přeci nebude kritizovat prezidenta… Musel mít poruchu…


Protiteroristická policie za banální přestupek dívek provedla u nich doma také potupné a nezákonné domovní prohlídky. Při nich zabavila množství soukromých anebo intimních dokumentů o názorech a úvahách obviněných dívek, o jejich práci na počítači atd. Kdo takovou potupnou celodenní razii nezažil, neví co to je za hrůzu.


Soudkyně Syrovová zcela nepravdivě odsoudila obviněné dívky za údajnou nenávist k sociální skupině !  Přesně jako nepravdivě odsuzovaly komunistické soudy v 50. až 80. letech do vězení mnohé z nás za údajnou nenávist k dělnické třídě a socialistické společnosti. Jako Pussy Riot jsme i my přitom pouze kritizovali a zesměšňovali prezidenta Husáka a vládní komunisty. Jde o hrubé zneužití pravomoci soudkyně. Jde o zločin proti občanským a lidským právům. Zcela evidentně na vládní objednávku Kremlu a tedy prezidenta Putina. Sama toto rozhodnout nemohla.

Zpěvačky ve své punkové motlitbě nešířili žádnou nenávist k sociální skupině pravoslavných věřících, ale pouze kritizovali prezidenta Putina za zavírání opozice do vězení a pravoslavného patriarchu Kirilla za nemravnou kolaboraci s totalitním vládcem Putinem pošlapávajícím lidská práva a svobody občanů.

Důkazem neviny je text protestní modlitby “Bohorodičko, vyžeň Putina“ :

Bohorodičko, Panno, vyžeň Putina, ...Putina vyžeň, Putina vyžeň.
Klerici v černém, zlaté nárameníky, farníci se plazí, aby se klaněli.
Přelud svobody na nebesích, Gay přijde poslán v okovech na Sibiř.
Hlava KGB, jejich hlavní svatý, vede demonstranty do vězení v doprovodu eskorty.
Aby nejsvatějšího neurazili, musí ženy rodit a milovat.
Sračka, sračka, Boží sračka.
Bohorodičko, Panno, staň se feministkou, staň se feministkou, staň se feministkou, staň se feministkou.
Církevní chvála prohnilým lídrům, kříž nesoucí procesí z černých limuzín.
Do školy za tebou přichází kazatel, utíkej na hodinu a dones mu peníze!
Patriarcha Gunďaj věří v Putina, lepší by bylo, kdyby ten čubčí syn věřil v Boha.
Opasek Panny Marie masové protesty nenahradí, na demonstracích je Bohorodička s námi.

(* Gunďaj  - patriarcha Kirill vlastním jménem Vladimir Gunďajev
** během protiputinovských protestů byl v chrámu Krista spasitele vystaven opasek Panny Marie, ke kterému se přišly poklonit desítky tisíc lidí)


Byly provedeny tři posudky na píseň a pouze jeden z nich mylně tvrdí, že punková modlitba obsahuje důkazy o náboženské nenávisti. I laik vidí, že kromě drzejšího slovníku není v písni žádná nenávist k církvi. Naopak, je v ní kritika patriarchy za to, že nevěří v Boha. Obhájci vyjádřili pochybnosti o nestrannosti odborníků, kteří prováděli posudky, a požádali o výslech jednoho z autorů. Soudkyně Marina Syrovová návrh zamítla stejně jako většinu návrhů na svědky obhajoby, kteří byli přítomni samotné akci v katedrále. Povolila pouze svědky z řad věřících, kteří všichni shodně popsali svojí potupu a duševní bolest v katedrále. Justiční svévole v praxi.


Obsah písničky, kterou dívky zazpívaly, je z hlediska pravoslavné církve rouhačský, řekla Syrovová. Soud tedy dospěl k názoru, že obžalované, které zorganizovaly v chrámu veřejnou akci, spáchaly hrubé narušení veřejného pořádku motivované náboženskou nenávistí. Jednání obviněných prý nesplňuje kánony pravoslavné církve v církvi i mimo ni. Soudkyně zde vymyslela nový  trestný čin !


Soudkyně Marina Syrovová se prakticky zločinným způsobem zpronevěřila soudcovské nezávislosti a soudní spravedlnosti !  Její zločin musí být pojmenován včas, tedy hned !  Tato soudkyně se tak nejspíše sama stala zločincem, který bude jednou žalován u ruské policie a u soudní komory. Takový zločin by měl být pak i souzen a potrestán, jednoznačně vězením za zneužití pravomoci veřejné osoby.


Životopisy odsouzených dívek

Kdo čekal život nevzdělanců, kteří nevědí, co činí, bude překvapen.

Marija Aljochinová (24), syn 5 let

Čtyřiadvacetiletá studentka žurnalistiky je neoficiální mluvčí souzených dívek. Soudkyni Marině Syrovové vytrvale vzdoruje, vyslýchá svědky a pronáší plamenné proslovy, například o ruském trestním zákoníku. "Myslela jsem, že církev miluje všechny své děti. Nejen ty, které věří v Putina," prohlásila na začátku procesu. Před svým zatčením pracovala jako dobrovolnice pro hnutí Greenpeace a starala se o nemocné děti, sama má malého syna Filipa.

Jekatěrina Samucevičová (30)
Nejstarší a nejtišší z dívčího tria ve skleněné kleci. Devětadvacetiletá programátorka se zajímá o umění a vystudovala moskevskou Rodčenkovu školu fotografie a multimédií. Bojuje za práva homosexuálů, kteří v Rusku čelí značné diskriminaci. Právě u ní doma si Pussy Riot chystaly na svá veřejná vystoupení a vyráběly si kostýmy.


Naděžda Tolokonnikovová (22), dcera 4 roky
Dvaadvacetiletá studentka filozofie je obžalobou označována za "ďábelský mozek" Pussy Riot. Na začátku procesu se omluvila pravoslavným věřícím, které vystoupení v chrámu urazilo. Jejím manželem je Pjotr Verzilov, jeden ze zakladatelů umělecké skupiny Vojna. Mají spolu čtyřletou dceru, která si podle Verzilovova nyní kreslí obrázky, jak maminku buldozerem osvobozuje z vězení.   Zdroj: The Guardian


Snaha totalitní moci zlomit dívky ve vězení psychickým mučením

Rebelky jsou už pět měsíců ve vazbě, dvě z nich mají malé děti. 22-letá Naděžda má s manželem dceru Héru, 24-letá Marija vychovává syna Filipa. Kdo by se domníval, že dívky jsou při návštěvách ve vazbě ve styku se svými dětmi a rodinami, jako v normálně vyspělých zemích, tak NEJSOU! Žádné návštěvy! Krutý režim Putina jim nedovolil za 5 měsíců vidět své blízké a své malé děti ani v návštěvní místnosti vazby !  Manžel Naděždy mohl na první návštěvu až nyní během soudu po 5 měsících !  Za podmínek pro masové vrahy: "Dělilo nás sklo a mluvili jsme přes telefon, ale stejně to byla nádherná hodina a půl."Obrovská odvaha dívek proti totalitnímu Ruskému státu

Závěrečná vystoupení punkerek u soudu se stala obžalobou Putinova režimu a také špiček mocné církve, k níž se bohužel hlásí dvě třetiny Rusů.

"Ukradli nám hlas. Odmítají nás vyslechnout. Slyšet znamená myslet... Naslouchejte nám a dovolte nám dialog se zemí, která je nejen Putinova, ale i naše," prohlásila nejmladší z obžalovaných, 22-letá Naděžda Tolokonnikovová. A připomněla výrok disidentského spisovatele Alexandra Solženicyna, autora hrůzného svědectví o Sovětském Svazu v knize SOUOSTROVÍ GULAG, že "Slovo rozbije i beton“.

Nebojíme se, vnitřní svoboda přetrvá, říkají dívky. O tom, co je v ruském vězení čeká, evidentně nemají potuchy. A soudkyni se proto celou dobu vysmívají. Její soud vůbec neuznávají jako legitimní. Hrozí jim však, že budou ve vězení nebo pak na svobodě napadeni, případně i zavražděni jako Anna Politkovská a mnoho dalších disidentů a novinářů před ní. Na ně si dnes už těžko někdo vzpomene. Jsou mrtví.

Největším šokem a důkazem obrovské odvahy i převahy nad ruskou říší je pak jejich odpověď na možnost prezidentské milosti od Putina: "O milost by měl požádat on nás!"


Podepište petice za osvobození tří politických vězeňkyň

petice Amnesty International Praha a Londýn (zatím 1.600 popisů)

mezinárodní petiční web (zatím 270 popisů)

petice moskevského rozhlasu zahájená předními umělci, (zatím 48.000 popisů)
(kolonka Род занятий znamená profesi, není nutná)

Podepsali také Paul McCartney, Sting, Madonna a Bjork.


Akce za osvobození Marie, Katky a Nadi

Karlovy Vary, úterý 21. srpna 2012 v 18 hodin,
„Bratrská pomoc“ Ruský konzulát, ul. Petra Velikého 18. Vraťte matky dětem !
Barevné kukly nebo transparenty vytvoří sami občané.
Email pište na : radnicnilisty@gmail.com

Bulharští aktivisté nazývající se Skupina lidí včera v noci na podporu Pussy Riot oblékli památník Rudé armády v centru Sofie do barevných kukel s nápisem "Všichni jsme Pussy Riot".

Každý z nás má nyní možnost vystřihnout barevnou kuklu s cedulkou Free Pussy Riot a umístit ji na jejich demonstrativní podporu na nejbližší sochu. Děje se tak i v dalších městech světa. Viz fotografie na:
Stránky Pussy Riot

jména v ruštině: Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич

Pussy Riot

Pussy Riot – rozsudek

Osvoboďte Pussy Riot

vše o Pussy Riot na ruské wikipedii

facebook

my space

a
ruská právní agentura
Soudkyně, prokurátor a vyšetřovatel zneužili svojí pravomoc


soudkyně Marina Syrovová
Chamovničeský okresní soud města Moskvy
7. Rostovský per. 21, Chamovniky
119 121 Moskva
email pište na : hamovnichesky.msk@sudrf.ru
rusky:
cудья Марина Сырова
Хамовнический районный суд города Москвы
7-й Ростовский пер. 21,
119 121 Москва, Россия
Denis Popov, prokurátor Ústředního správního obvodu v Moskvě
Lva Tolstého 8 str. 1, Moskva 119 021
Email pište na : prokcao@mosproc.ru
rusky:
прокурор Денис Попов
Прокуратура Центрального административного округа Москвы 
ул. Льва Толстого, 8, стр.1
119 021, Москва, Россия

    

40-letý Denis Popov absolvoval právní akademii Ministerstva spravedlnosti, tedy vládní školu nikoli univerzitu. http://mk.tula.ru/news/n/18212/  Je více důvodů se domnívat, že vláda a její všemocná tajná služba vybírá na tuto státem sponzorovanou akademii osoby, které budou v budoucnu vládě více zavázáni, než absolventi nezávislých univerzit. Od 3. srpna je prvním náměstkem prokurátora Tulské oblasti – kraje. Velmi rychlá kariéra.

Podle majetkového přiznání za rok 2011 má prokurátor Denis Popov nejbohatší manželku v Moskevské prokuratuře. Jeho loňský příjem byl pouze hubených 760.000 rublů, zatímco u jeho manželky přesáhl 28 milionů rublů. Kromě toho Denis Popov přiznal motocykl Harley-Davidson, jako neobvyklou techniku pro prokurátorský sbor.vyšetřovatel Artem Vladimírovič Rančenkov
narozen 16. 3. 1978 

    člen pravoslavné církve  

vyšetřovatel 2. oddělení SČ SU Hlavní vyšetřovací správy Ministerstva vnitra.
ГУМВД России по г. Москве
127994 г. Москва, ул. Петровка, д.38
email pište na : mos-police@yandex.ru


Vyšetřovatel, podplukovník justice Artem Vladimírovič Rančenkov se v procesu ukázal jako velký inkvizitor a obvinil dívky z porušení církevních předpisů, které však nejsou v Trestním zákoníku. Vložil pak do textu obžaloby jeho „ohromující“ slova o velkém spolčení zločinců v pravoslavném chrámu.

Vyšetřovatel byl nakonec za odměnu na dokončení vyšetřování důležité akce prezidenta Putina přeložen po 4 měsících a splněné práci  do vyšetřování odboru Ministerstva vnitra. Jeho úspěšný případ uvěznění tří žen, včetně dvou matek, nejspíše vejde do dějin státu. Podle jeho nesmyslných právních závěrů neměl na věc svůj názor a splnil jen přání Vladimír Vladimiroviče Putina.

Do textu obžaloby vložil slova "poškozovaly duchovní základ státu". Z čehož téměř všichni právníci - od ministra spravedlnosti Konovalova a veřejného ochránce práv Lukina uznali všechny myslitelná porušení zásad práva.


Co je ale nejzávažnějším zločinem – tento policista byl podjatý a nikomu to neoznámil !  Jeho zvláštní rozum s vysokým sebevědomím o nadzemské nedotknutelnosti jde tak daleko, že vyvěsil na dvou webových stránkách svůj životopis a všechny osobní údaje o sobě, včetně adresy, telefonu, soukromých zálib, sexuální orientace, náboženství, atd. atd. – prostě něco, co policejní vyšetřovatelé nikdy nedělají a chrání si rodinu a život. Něco, co může udělat jen naprostý hlupák, který snad ani neměl nikdy být policistou !

Zde jsou důkazy:
Weby jsme si archívovali, aby nemohly být v následujících dnech zcela smazány.

Pouze díky této jeho neuvěřitelné lidské hlouposti jsme studiem ruského internetu přišli na to, že ten člověk je věřící a jak jinak než jako příslušník pravoslavné církve. Tedy té, vůči níž byl spáchán onen trestný čin skupiny Pussy Riot, když ostře napadla samotného patriarchu pravoslavných věřících Kirilla v jeho pravoslavné katedrále. Ta je ostatně i pravoslavného policisty Rančenkova. V trestní věci obviněných členek Pussy Riot jsou poškozenými: 1) Putin,  2) Kirill,  3) Pravoslavná církev Ruska,  4) tři pravoslavní svědci, kteří u soudu dosvědčili své duševní trauma.


Vyšetřovatel byl tedy naprosto trestuhodným způsobem podjatý! Stejně, jako když komunističtí estébáci vyšetřovali naše pobuřování proti komunistické politice a kvalifikovali ho právně potom jako komunisté coby trestný čin, jenž skočil soudem a vězením. Místo, aby se Rančenkov případu vzdal, o podjatosti pomlčel. A jako policejní zločinec dotáhl celé vyšetřování až před soud, kde pak pachatelky skutku skončily ve vězení. Tím se vysvětlují jeho trvale konfliktní postoje k obviněným.  

Co víc k takovým sovětským, Stalinským a Putinovským metodám říct, než odporné, zločinné a zavrženíhodné…

Nyní už lze věřit i tomu, že si s poškozenými Putinem a Kirillem tento policista klidně volal a domlouval s nimi společné policejní postupy vůči v této trestní věci. Jejich neuvěřitelné sebevědomí takové postupy totiž zcela bez rozpaků umožňují…

Případ musíme všichni sledovat a bojovat za propuštění politických vězeňkyň Pussy Riot. Zvláště Češi, kteří stejné policejní zločiny zažili na vlastní kůži celých 42 let. Každý dobrý nápad uvítáme, stejně tak každou pomoc v těžkém úsilí. Děkujeme.


Výbor na odhalování komunistického teroru o.s., dokumentační sekce
mluvčí Jiří Kubík, IČO: 22896422
V Praze dne 19. srpna 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat