19.12.12

Petice za změnu na pozici náměstka hejtmana pro oblast školství.

My, níže podepsaní učitelé středních, základních i uměleckých škol Karlovarského kraje a školská i mimoškolská veřejnost, se obracíme na Zastupitelstvo Karlovarského kraje s peticí, jejímž cílem je zklidnit rozjitřenou situaci v oblasti krajského školství a umožnit krajskému radnímu vykonávat mandát vzešlý z koaličního jednání. Peticí nezpochybňujeme výsledky voleb a nechceme je popírat, nechceme ani vyvolávat společenské napětí, ani rozněcovat nesnášenlivost. omníváme se, že splněním našeho petičního návrhu by došlo k úspěšnému řešení nastalé situace. Zůstanou zachovány výsledky krajských voleb a bude vyslyšen i mravní apel dopisu, který učitelé zaslali hejtmanovi a Radě Karlovarského kraje a který podepsalo více než tři sta učitelů různých stupňů a typů škol. Výměna náměstka hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu JUDr. Václava Sloupa za jiného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to vzhledem ke kontroverzní minulosti jmenovaného radního spjaté s působením ve funkci zástupce velitele pro věci politické (politruka) v armádě nedemokratického komunistického režimu. Děkujeme. Podepsat mužete zde

Žádné komentáře:

Okomentovat