10.3.12

Trpaslíci v Krušných horách.
Pro nás, co se sem do Krušných hor přistěhovali ze všech koutů naší bývalé republiky, to byl po válce jen kus země nikoho. Bylo odsunuto na 2.miliony 600 000 zdejších obyvatel. Zbyla jen prázdná a pustá krajina. V souvislosti s odsunem Němců a se zavedením komunistického režimu po roce l948 došlo v padesátých a šedesátých letech v okolí Karlových Varů, zejména v hornatých oblastech Krušných hor, Doupovských hor a Slavkovského lesa k devastaci a zániku četných vesnic a památek. Němci si vzali sebou i svou historii, své dějiny, pověsti i pohádky. Vice zde

Žádné komentáře:

Okomentovat