3.2.12

DOST BYLO PRAVDY A LÁSKY ?

aneb Komu slouží pomlouvačné kampaně psychopata Wolfa?

 J.Wolf, kdysi "spolubojovník" a údajný přítel Václava Havla, dnes plive i na jeho rakev (svorně s bolševiky), jelikož se s ním údajně nerozdělil o dolary od "imperialistických centrál" a nedostalo se i jemu od národa odpovídajícího ocenění!! Prosím upozornit přátele a všechny slušné lidi na tento článek (jsem přesvědčen, že aspon někteří redaktoři publikují jeho žvásty a lži v dobré víře a měli by být motivováni ověřit si fakta). Přitom Havla znal jen povrchně, párkrát se k němu vetřel na návštěvu, anebo ho potkal ve společnosti, což mu dnes nebrání vystupovat jako jeho někdejší přítel a kolega!


Je mi líto utrpení, kterým prošel Jiří Wolf v pekle komunistických kriminálů, ALE zároveň ve mně už dlouho vzrůstá odpor vůči jeho estébáckým manýrám, jeho nenávistné kampani proti všem čelným chartistům a disidentům vedené stejnými špinavými metodami, jimiž pracovala jím zatracovaná komunistická diktatura. Sžírán závistí a zlobou z nenaplněných politických i literárních ambic zasvětil posledních 20 let šíření pomluv, lží a zlomyslných výmyslů o všech, kteří nebyli ochotni akceptovat jej jako národního hrdinu a spisovatele (nebyl totiž nikdy revolucionář ani spisovatel). Díky nevalnému intelektu nikdy nepochopil, že pro mohé ze svých "přátel" disidentů měl význam pouze jako mučedník ve vězení, že jej přijímají z vrozené slušnosti a že byl v těchto umělecko-intelektuálních kruzích akceptován pouze pod tlakem okolností stmelujících v disentu jinak naprosto neslučitelné elementy. Díky těmto okolnostem a nedostatku soudnosti (a slušnosti − snad přílišné a zavádějící − lidí z disentu, dlouho mlčky tolerujících jeho ignorantskou vlezlost) dospěl Wolf k fixní představě jakési všeobecné rovnosti v kruzích disentu a pak byl rozčarován, když po počáteční porevoluční sametové euforii došlo k transformaci chartistických kroužků v politicko-společenské elity a jemu bylo naznačeno, že jeho poslání skončilo a s rovnostářským bratříčkováním venkovského prosťáčka s akademiky, umělci, politiky a budoucími ministry je konec.

Všem těm Pithartům, Havlům a Bendům začalo být pochopitelně nepříjemné udržovat styky s plebejci s nimiž je svedl dočasně do kupy disent, a tak se před ním postupně začínají uzavírat dveře jednotlivých chartistických domácností. Když Wolf pochopil, že splnil jen úlohu mouřenína (do níž se sám ve své prostoduchosti angažoval) a že občasný honorář za dohozený kompars, výlet do Ameriky či grant na vydání knížky pohádek jsou jedinou jeho odměnou, podle něj nedůstojnou almužnou ze soucitu za někdejší "odbojovou činnost", začal se mstít všem, které považuje za zrádce; všem, jež revoluce vynesla nahoru. Poháněn pocitem křivdy začal chrlit nechutnou špínu na všechny, do jejichž přízně se předtím vehementně vtíral jak pitralon, obcházeje všechna centra disentu - na Havlovy, Bendovy, Němcovou, Vondru, Hájka ……. (kteří jej i po propuštění finančně podporovali a zařídili mu léčení v USA atd.)

Jeho výlevy tudíž nejsou žádným hlasem nekompromisního revolucionáře, nýbrž kvílením zapšklého, zlomyslného a zákeřného člověka, zneuznaného "revolucionáře" a spisovatele o jehož knihy není zájem. "Revolucionáře" dávám do uvozovek, jelikož na rozdíl od Uhla a dalších byl Wolf prostě jen obětí totalitního režimu, jenž popřepisoval na stroji pár cizích textů a stýkal se s "nesprávnými" lidmi, aniž by sám o sobě nějak koncepčně k pádu režimu přispěl (i podle chartisty Johna Boka používá nepravdy ze zhrzenosti, že jeho lidské utrpení nebylo nijak zhodnoceno). Utrpení se bohužel nerovná zásluhám...


Příznačné je, že p. Wolf se sice stále ohání právem a pravdou, ale jeho metodou je lež, takže si občas "upravuje" i vlastní životopis, kde např. uvádí, že v 70.letech byl uvězněn za krádež psacích strojů - tedy de facto revoluční čin - zatímco ve skutečnosti vykradl nějakou kancelář, odkud odcizil geodetický přístroj, který chtěl následně prostřednictvím zahraničního studenta propašovat a výnosně prodat v NSR! Stejně tak se nějaký čas vydával za Žida s cílem vymámit finanční podporu z Izraele.

Ono i k jeho "odbojové činnosti" by asi bylo možné kdeco uvést na správnou míru (hlavně kdyby o to měli zájem ti, kdo mají přístup do archivů).

Zajímavé jsou i samotné okolnosti jeho druhého uvěznění v r. 1983. Po svém propuštění z předchozího trestu se totiž Wolf začal velmi aktivně pohybovat v chartistických kruzích a byl ve styku např. i s bratry Wünschovými. Když pak došlo v r. 1982 k zatýkání lidí spojených s činností Skupiny Revoluční akce, ačkoliv byl několikrát též vyslýchán, nebyl zatčen (na rozdíl třeba od Josefa Wünsche, de facto zatčeného a odsouzeného k formálnímu trestu jen kvůli příbuzenství s bratrem Janem), přestože u něho byly opakovaně zajištěny tzv. "protistátní materiály", jež by bohatě - zvláště u nedávno propuštěného "recidivisty" - stačily i k jeho okamžitému zatčení. Přesto dál volně pobíhal po Praze s kufrem těchto dokumentů, navštěvujíc byty čelných chartistů i rodinu Wünschových, jakoby jej chránila nějaká vyšší síla. A jeho svobodný pohyb byl vskutku ku prospěchu StB, jelikož milý p. Wolf je de facto dovedl i k milence-spojce Jana Wünsche, a posléze i k Wünschovi samotnému, jenž byl zatčen právě při setkání s ním, a nakonec i k tajné tiskárně k níž vedla jediná stopa právě přes Wünschovu milenku a následně tedy J. Wolfa. (Pokud by se nebyl tehdy Wünsch s Wolfem setkal, mohl dorazit dle plánu - namísto do Bartolomějské - na velvyslanectví USA a požádat tam o politický azyl.)

V té době už se Wolfovi mnozí chartisté začali vyhýbat a omezovat jeho návštěvy v obavě, že se s ním mohou velmi snadno svést do průšvihu (někteří jej považovali za provokatéra, jiní za duševně labilního jedince - psychopata - tedy za člověka nebezpečného a absolutně nevhodného pro ilegální činnost, který může ohrozit všechny, s nimiž je ve styku) ... většinou mu raději rychle strčili nějakou tu stodolarovku, jen aby se ho zbavili.

Takže pozdější Wolfovo zatčení v r. 1983 vypadá spíše jako trucpodnik některé složky StB anebo likvidace nepohodlného mouřenína, jenž někomu přerostl přes hlavu, jelikož logickým důvodem bylo zatknout jej hned v okamžiku, kdy byl během celého roku předtím opakovaně zadržován (a propouštěn) se stejnými důkazy jako měl u sebe v inkriminovaném okamžiku. Bohužel Wolfova role v kauze SRA zůstane asi neznámá již proto, že podstatná část příslušných spisů StB zmizela, stejně jako další vztahující se k agentovi s krycím jménem Dantes (shodou okolností identickým s jedním z Wolfových literárních pseudonymů), takže se zdá, že v dostupných archivních materiálech zůstalo pouze několik odkazů na tuto osobu, aniž by ji bylo možné jednoznačně identifikovat (zatímco k jiných agentům zůstaly zachovány hromady dokumentů, jež zřejmě neměl nikdo zájem zlikvidovat), resp. nebylo v ničím zájmu uvedené okolnosti objasnit (každopádně logiku tento případ postrádá).

Mám jisté pochybnosti i k informaci ohledně jeho 2.odsouzení na Wikipedii (zřejmě publikované jím samým): Podruhé byl zatčen 17. května 1983[1] za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu,[6] konkrétně v NVÚ Minkovice.[1 --- jelikož podle mých informací výše uvedené materiály se dostaly do Rakouska již mnohem dříve a jinudy a Wolf byl tehdy zatčen se svým přenosným archivem ve vlaku z Bratislavy. Ale to je jednak nepodstatné - v této souvislosti -, jednak se mohu mýlit.

Bohužel, shodou okolností uvedené materiály StB asi třídili a archivovali těsně po revoluci právě někteří lidé z okruhu přátel J.Wolfa, jenž byl tehdy v centru dění, a nikdo z kompetentních si nevzal na triko stát se bořitelem ještě čerstvých revolučních mýtů...
 
Na této fotografii se ještě Wolf tváří jako kamarád Václava Havla - nestydí se nechat se fotografovat s onou "lidskou hyenou", se kterou po pár měsících již "nechce mít nic společného", když mu dojde, že z toho už nic nekápne a že jej Havlovi a ostatní přijímají jen ze slušnosti a úcty k jeho krutému osudu! (Stejně tak se nakonec nestyděl za pokus o poslední přiživení na havlovské legendě a zviditelnění během Havlova pohřbu - stylem hyeny)
_______________________________________________________________


Také je třeba uvést na pravou míru Wolfowa demagogická, melodramatická líčení v jeho životopisu, jak prý chodil "žebrat po bytech chartistické elity na živobytí rodin vězněných disidentů"; samozřejmě, že osud rodin disidentů a zvláště těch vězněných byl krušný; některé třely bídu, ale jednak Wolf přehání pokud tvrdí, že "umíraly hlady" (což může vyprávět tak holubům, resp. důvěřivým a senzacechtivým Američanům), protože VONS z oněch peněz od "imperialistických centrál" těmto rodinám pomáhal aspoň formálně i bez něj (zcela jistě pak těm, jež Wolf zmiňuje anebo znal v Praze), jednak Wolf sám se za chartistické dolary hned po propuštění také celý ohodil v dehonestovaném Tutexu a spíše furiantsky obdarovával své kamarádky-feťačky, než že by sytil vyhladovělé sirotky anebo nakupoval rozmnožovací techniku, i když se to někomu pěkně poslouchá (a jelikož byl tehdy normálně zaměstnán na Metru, celkem slušně vydělával a měl dolary od Charty jen na přilepšenou a určitě nestrádal).


**************************************************************************************************************************************
p.s. znám Wolfa min. 30 let, takže nejsem z těch chytráků, co znají StB a kriminály (i Havla) jen z TV, ale klidně šíří výplody tohoto patologického lháře (jež mnohdy není vůbec těžké si ověřit a vyvrátit), ... teď mi prostě už došla trpělivost, když Wolf nepřestal ani po Havlově smrti a kydá i na mrtvou Olgu!

Na závěr bych rád upozornil, že i já osobně jsem se velmi často neztotožňoval s jednotlivými kroky a postoji představitelů disentu a mám dodnes kritické názory na kdeco, ale ani by mne nenapadlo "srát do vlastního hnízda" jako Wolf, jenž se svými útoky staví po bok všem těm darebákům, vzpomínajícím s nostalgií na staré časy, dodávaje jen argumenty asociálům a neobolševikům typu Grebeníčka a soudružky Semelové, pro něž byl Havel vždy symbolem nenáviděné demokracie … a to je jeho největší prohřešek! (Na rozdíl od Wolfa jsem však ochoten bránit i disidenty, s nimiž jsem se kdysi do krve hádal, pokud se do nich dnes začne navážet neo-bolševická a kolaborantská chamraď anebo naivní intelektuálové, kteří za totality tahali za sebou ještě kačera, a nyní kritizují Havla, že byl moc krátce vězněn ve "fešáckém kriminále" /kde málem skapal/, zatímco oni sami si tehdy nejen neodseděli ani týden a proti režimu nehnuli prstem, ale pomáhali ho dobrovolně budovat a jejich vrcholným odbojovým činem byl večerní poslech Hlasu Ameriky!)

Ačkoliv se vyhlašuje za nesmiřitelného antikomunistu, již několik let vystupuje Wolf jako hlásná trouba všech těch fašizoidních "euroskeptiků", komsomolců a stalinistů, obdivovatelů Kaddafiho, Saddáma Husajna a Miloševiče, spojených nenávistí k demokracii a kapitalismu, jakož i všemožným duševním mrzákům, kteří za totality lezli komunistům do prdele za kus bůčku a roháckou rekreaci, nikdy nic kloudného nevytvořili a teď svými zvratky plní anonymní "diskusní fóra" na webu !

Zdá se, že Wolfovým životním osudem je neustále nevědomky sloužit jako něčí nástroj, což je i zásluha lidí, kteří jej obklopují: ať již to byli někteří "přátelé"-chartisti, kterým se hodilo kdysi do krámu jeho mučednictví ... a namísto, aby mu upřímně řekli "hele, už sis odseděl dost, nemáš na to, vrať se zpátky do jižních Čech, než tě znova zavřou", pochlebovali mu a tím položili základ jeho fixní ideje zneuznaného spisovatele a "českého Mandely", jež ho zavedla znova do kriminálu ... Teď jej utvrzuje v jeho mesiášském zápalu povzbuzování od lidí, kteří bytostně nenávidí vše, za co bojoval (nebo aspoň co symbolizoval jakožto vězeň komunistického režimu), ti mu tleskají, stejně jako panoptikum anonymů na internetových fórech, jelikož lůza má vždy raději bulvární senzace než střízlivá fakta. (Většině z Wolfových fanoušků samozřejmě nejde ani o fakta, ani o pravdu, jen se jim ty svinstva buď líbí anebo se jim hodí "do krámu").

Vzhledem k tomu, že v čecháčkovském prostředí postačuje, pokud je kterýkoliv člověk bohatý a nedejbože i slavný, aby se stal okamžitě terčem nenávisti všech těch homolkovských budižkničemů a závistivých nýmandů, zbabělých vepřo-knedlových hospodských revolucionářů a všemožných duševních mrzáků, takže postavička Wolfova typu bude mít vždy dost příznivců, stoupenců a obdivovatelů ...

Mezi jeho proklamacemi a neostalinistickou demagogií a vulgárními, nechutnými a zlomyslnými výpady komoušů není rozdílu, viz níže:
 ... klidně si může s komsomolci podat ruku.

 Filip  Didrak

Žádné komentáře:

Okomentovat