13.1.12

Vladimír Hučín: "Humanista" Václav Havel
cituji z jeho webových stránek >>>

"...To se potom ještě opakovalo v pátečním vydání i s mojí fotkou. Měl jsem s jednou redaktorkou velice vyhrocený rozhovor, neboť ona neměla ty informace, které jsem draze získal já a navíc v listopadu '89 to byla mladá žába. Ale to ještě nic není - jiná mi předahazovala, že jsem podjatý, neboť mne V.Havel nechal ve vazbě. No a jedna mi dokonce řekla, že bych neměl mít takové názory, že přece mi nenechal maminku uvěznit, že jí dal milost. ..."

Stále stejné, ničím faktickým a konkrétním podložené informace, prostým lidem výstižně označované jako "drby a báchorky", od bývalého důstojníka BIS, který by měl umět pracovat věcně a profesionálně? Jaké informace "draze získal" a proč je dosud tají? Jaké informace měla ona redaktorka? Proč jí tedy jako nezkušenou nepoučí a nevyužije k šíření pravdy? Proč nejmenuje konkrétně ony novinářky? Z čeho má strach či obavy? Co mu hrozí zveřejněním jejich jmen, že by ho snad usvědčily ze lži, pokud ovšem vůbec existují...? Má i 23 let po listopadu pan Hučín strach z pravdy? Sdělení bez faktů zůstávají jen příběhy, v tom lepším případě. Možná by se mohl od těchto novinářek dozvědět, že jeho osobní lékař MUDr. Jan Chmelař (syn okresního prokurátora JUDr. Jana Chmelaře a bratr jeho přítelkyně státní notářky JUDr. Jitky Palacké) byl tajným spolupracovníkem StB...?!

Samozřejmě ani tentokrát neočekávám věcné, faktické, vysvětlující odpovědi od pana Hučína na mé otázky, ale spíše další, pokračující mlčení či hloupé, nedůstojné, umoční napadání od druhých. Myslím, že si to mohu s čistým svědomím dovolit, za ty dlouhá léta nezištných investic ve formě času, energie a vydaných peněz na četné cesty k soudům i na vydání knihy za mých 70.000,-Kč, či organizování finanční sbírky, která vynesla minimálně 80.000,-Kč. Konečné hlášení jsem nikdy nedostal, jen když jsem se ptal paní Hučínové na částku kolik už lidé v dobré víře poslali (zkraje mi poslala i výpisy z bankovního účtu). Ani jsem nezaznamenal, že by pan Hučín kdy veřejně poděkoval všem dárcům? Možná se mýlím, člověk nemůže vždy stíhat vše jak by rád? Bohužel, web pana Hučína není natolik demokratický, aby mohl vkládat kdokoliv příspěvky, takže je nevkládá takřka nikdo, pokud vůbec? Zkusil jsem se přihlásit, ale marně, nefunkční? Jako bývalý důstojník BIS by se měl pan Hučín za technickou i obsahovou úroveň webových stránek, nesoucí jeho jméno stydět. Možná jsou ale skutečným a pravdivým obrazem jeho kvalit a jeho charakteru...? Bohužel mi jejich prostudování nedává možnost vynést příznivější hodnocení, byť bych si to přál sebevíce...

Mimochodem, zaregistrovali jste kolikrát se pan Hučín ve svých knihách zmínil o panu Karlu Zejdovi, svém mecenáši? V době jejich psaní už nebylo jistě co tajit? Ale možná se dočkáme konečně těch po léta v médiích a časopisech slibovaných "es z rukávu"? Budeme tak mít konečně jasno...? Osobně už jasno mám i bez těchto tajemných a stále utajovaných "es v rukávu"!  

Nadějeplný rok 2012 všem slušným lidem dobré vůle a čistého svědomí...
Jan Šinágl

Žádné komentáře:

Okomentovat