6.1.12

Poválečný hon na čarodějnice 1945-1947

Ke vzniku Národních výborů po válce došlo na základě dohody mezi Gottwaldem a Benešem, při Benešově návštěvě Kremlu v prosinci 1943. Tuto dohodu pokládal Beneš za svůj úspěch, a proto odjížděl z Moskvy r. 1943 s pocitem vděčnosti, neboť požadavky KSČ – s komunistickou účastí v čsl. vládě – pokládal za jednotu hnutí v národně-osvobozeneckém boji. Beneš si za války v Londýně zajišťoval popularitu i mezi anglickými komunisty, zejména v redakci komunistického Daily Worker mu ji dělal Ludvík Freund (po válce se jmenoval Frejka), bolševický agent Moskvy, placený čsl. zahraniční vládou v Londýně. Členové národních výborů začali po válce zuřivý boj za „očistu národa“. Vodítkem k zatčení byla často osobní msta, touha po rychlém zbohatnutí, závist po cizím majetku. Bylo organizováno udavačství a podle Dekretu o národní cti bylo prohlášeno za národní čest >>>>

Žádné komentáře:

Okomentovat