15.1.11

Jiří Síto / Je komunismus také jen konspirační teorií?
(Konzervativní listy, leden 2011)

K loňskému výročí Listopadu 1989 vyšla kniha Roberta Buchara s poněkud suchým názvem Revoluce 1989: Utajené informace ze zákulisí. Odezvou na jeho odvážný počin je podivné mlčení. Jak by také ne, když zasáhl velmi citlivý bod naší přítomnosti, kolem kterého se točí hodnověrnost celé politiky.
Kniha v podstatě vznáší tu všem nepříjemnou otázku: Je komunismus opravdu mrtev? A za ní se sypou otázky další: Není vlastně komunismus, podobně jako nacismus, jen jednou z tváří širšího proudu materialismu a kolektivismu, který postupuje dějinami? Možná se jen odstřihl od nepovedené minulosti, převlékl se a konverguje, splývá s pomalejším západním socialismem? Anebo připravuje v nějakém jiném převtělení novou světovou revoluci? Je opravdu možné, aby tato fanatická víra, která během sta let
organizovala ve stovce zemí světa své více než stamiliónové členstvo a přitom vyvraždila  více než sto miliónů lidí, prostě odumřela, aby toto monstrum najednou, během mžiku  samo zmizelo? Bankrot je věc nemilá, ale nebyly hlavní argumenty komunistické moci  – tedy společné armády a jaderné arsenály jejích zemí – Západu více než rovnocenné a stále funkční? A co je více: peníze nebo namířená zbraň? Je jaderná supervelmoc
spikleneckou skupinou?  Bucharova kniha nabízí na tyto otázky odpovědi, které naprostá většina lidí urputně
nechce přijmout. Proto také prosadil pro její anglickou verzi odlišný, více zneklidňující  název „And reality be damned … Undoing America“ (A k čertu s realitou … zkáza Ameriky).  Ano, lidé si před skutečností zakrývají oči a nechtějí o ní ani číst. Ale hlasy všech těch obětí na nás varovně volají! Odhalovat zákulisí komunismu je principielně obtížné. To pro jeho systematickou dezinformační clonu, ilegální práci a všeobecnou utajovanost až dodnes. Vždyť třeba ani v ČR nejsou k dispozici seznamy členů KSČ a jiné archiválie nezbytné pro přesný výklad nedávné minulosti! Musíme ji luštit ze střípků, jako když  interpretujeme předhistorické civilizace. Skutečně faktograficky jsou zpracované jen malé a okrajové útržky. Západ za pomoci počítačů pracně lepí sešrotovaný archiv Stasi v Berlíně, oslavuje propašování Mitrochinova archivu z KGB a v podstatě nepřijímá ukořistění Gorbačovova archivu Vladimírem Bukovským. To vše jsou však stále jen a jen úlomky. Většina našich cenných znalostí proto závisí na ústním podání významných
přeběhlíků z komunistických systémů. Ti prošli dokonalým prověřením a jejich výpovědi dostatečně zákulisí komunismu odkrývají. Za odhalenou pravdu však platí životem – naposledy Litviněnko – proto se musí i dnes ve svobodné společnosti skrývat… jak je tento fakt, jen sám o sobě, vypovídající co se vlastně děje!
Existuje také málo lidí, kteří dokáží oddělit dezinformace, vykreslit z těch zlomků pravdy celé části skutečnosti a osvětlit její dynamiku pro veřejnost. Robert Buchar postavil svoje dokumentární dílo právě na nich. Vyhledal je, vyzpovídal a následně z toho sestavil virtuální diskusi docela různorodé skupiny. Jde zejména o ex- šéfy západních rozvědek a tamější renomované analytiky či odborné publicisty, uprchlíky
ze sovětského systému na Západ, ale jsou přidána i svědectví přímých účastníků české změny režimu. Knize velmi prospělo, že její páteř tvoří syntetizující názory amerického politologa Jeffa R. Nyquista, který se na problematiku komunismu specializoval a má zjevně nejšířeji nastudovány všechny prameny, včetně doktríny marxismu-leninismu. Důležité je, že J. R. Nyquist je zásadní a fundovaný odpůrce spikleneckých teorií a že staví na primární, rozhodující místo realitu geostrategického bloku „bývalých“ komunistických zemí okolo
Ruska a Číny, jejichž ústředním cílem je společné ovládnutí světa. Nechtějí ovšem získat spálenou zemi. Poučili se z dřívějška, kdy jejich globální expanze vybudila přílišnou reakci Západu. Proto při urychlování vnitřního rozkladu západní společnosti a rozvracení její ekonomiky vsadili na uspávací taktiku. Spolu s celosvětovou diskreditací kapitalismu jim jde především o zničení jeho pevnosti: USA. Pak již nebudou mít ovládaní po čem toužit a kam prchat.  Z tohoto hlediska lze v knize postrádat větší odkrytí strategického spojenectví Ruska a Číny, které přeci jen někteří diskutéři potvrzují a dokládal je již v šedesátých
letech (!) A. Golicyn, Nyquistem nejvíce uznávaný přeběhlík. Právě tady je možno nahlédnout mrazivou hloubku propracovaného komunistického klamu. Čína možná převzala vedení komunismu. Dnes je nastupující supervelmocí, ale zůstává otrokářským státem, militaristickým a nacionalistickým, podobným nacistickému Německu před válkou. O jejím zákulisí nevíme vůbec nic! Další otázkou zůstává nadměrné zvýraznění KGB (FSB), státní bezpečnosti SSSR (Ruska), a nedostatek znalostí o GRU, vojenské tajné službě. A přitom ta je tím ofenzivním, pro zahraničí nebezpečnějším, a proto i skrytějším nástrojem než KGB.
Vzpomeňme jen na známé svědectví Whittakera Chamberse o neuvěřitelné síti GRU v USA. V této souvislosti je velkým přínosem knihy dodatečné ocenění významu u nás zavrhovaného přeběhlíka Jana Šejny. Z jeho výpovědí vyplývá podstatně významnější role armády v komunistickém sytému než je obvykle předkládáno, což tuto disproporci informací podtrhuje. Bucharova kniha, přes své drobné technické nedostatky dané asi chvatným přepisem původního filmového dokumentu, je výtečným korektivem pro vnímaní naší zdánlivě neuspořádané politické reality. Podává celou tuto složitou problematiku velmi
srozumitelnou formou a poskytuje i cenné odkazy pro další studium. Ve třicátých letech u nás už také byly k mání knihy o Gulagu, ale málokdo je četl a tak se z nich společnost nijak nepoučila. Obdobně by dnes bylo na místě vnímat poctivěji aktuální znevažované a zavrhované hrozby. Nebudeme potom tolik překvapeni, že současní mladí lidé vytahují na světlo archaický „Komunistický manifest“ a jásají, že konečně dochází k té pravé krizi kapitalismu.
Robert Buchar (nar. 1951) je český exulant, žijící od roku 1981 v USA, nezávislý producent, kameraman i režisér. U nás je znám svým dokumentem o českých filmařích "Sametová kocovina", vydaným posléze i knižně (Host, Brno 2001). Recenzovaná kniha je přepisem jeho nového filmového dokumentu, jehož dokončení je blokováno po několik let nedostatkem financí. Předčasným vydáním knihy se autor pokouší získat zdroje pro dokončení filmu.
Více na www.collapseofcommunism.com.
Robert Buchar: Revoluce 1989. Utajené informace
ze zákulisí, nakladatelství Brána, 2009, 222 str.

UTAJENÉ INFORMACE ZE ZÁKULISÍ
Kniha odhaluje nebezpečí sovětského blafování v období pádu komunismu. Čtenář se dozví, jak sovětská KGB usilovala o získání světové nadvlády a také šokující fakta o původu mezinárodního terorismu v šedesátých letech. Autor zde v rozhovoru s předními účastníky této „hry v zákulisí“ předkládá výsledky svého mnohaletého vyšetřování. Diskuse se účastní ministr obrany USA Robert Gates, šéf kontrašpionáže CIA pro
východní Evropu Tenneth Bagley, KGB defector Oleg Gordievsky, generál rumunské špionáže Ion Mikhail Pacepa, ruský disident Vladimír Bukovský a řada dalších, včetně českých disidentů. Kniha tak poprvé spojuje informace z rozličných zdrojů a odhaluje autentický obraz největšího nebezpečí ohrožujícího existenci současné západní civilizace.

Žádné komentáře:

Okomentovat