12.3.10

Jiří Pernes, nový ředitel ÚSTRu - požadavek k zodpovězení otázek.
Poslaneckým klubům,zejména "pravicovým!"


Veřejnost byla seznámena se jmenováním nového ředitele ÚSTRu p. J. Pernese, který ve funkci vystřídá p. P. Žáčka. Ve volbě tak rozhodla Rada pro řízení ÚSTRu při Senátu Parlamentu ČR, vedená /dle mého názoru/ problematickou osobností pí. N. Kavalírovou. Následovala mediální smršť k osobě p.Pernesezaměřená na dvě oblasti : studium VUMLu a evidenci ve svazcích StB jako kandidát tajné spolupráce /KTS/. Zda tyto poznatky k osobě kandidáta na ředitele ÚSTRu byly či nebyly "volební komisi" či veřejnosti známé nelze s jistotou tvrdit, alespoň já o tom přehled nemám.
Studium VUMLu by mělo být dostatečným hendikepem pro každého, kdo by se chtěl o funkci ředitele takové instituce, jakou ÚSTR nepochybně je, ucházet!
Vždyť obsahuje materiály vyprodukované mečem KSČ, její Státní bezpečností! A VUML, ať dnes p. Pernes jakkoliv bagatelizuje svůj nástup do něho, stejně jako poměr ke studiu či režimu, BYL pouze pro ty, kteří k režimu byli přinejmenším loajální! Jako ředitel musea byl nepochybně dobře zapsán příslušných stranických orgánů, když jej ke studiu vybraly! Měl tedy volbu : přijmout studium nebo jej odmítnout! On zvolil to první a pro moje hodnocení jeho osoby není vůbec relevantní, proč VUMl nedokončil! Mimo jiné, toto nevysvětlil! Dále byla veřejnost seznámena s tvrzením p. Pernese o angažovanostiv Občanském fóru. Dle mého názoru p. Pernes patří do kategorie lidí, kteří se v "nové době" snažili "chytit vítr," což zároveň napovídá o jeho charakterových vlastnostech! Zdaleka však nebyl v "revoluční době" jediným, kdo se takto zachoval a já jsem na vlastní "kůži" poznal, čeho jsou lidé profitující ze socialistického režimu pod vládou KSČ, schopni! A co mohu kdykoliv kdekoliv dokázat! V případě p. Pernese bych považoval za zcela relevantní - být v roli těch, kdož rozhodují o jeho navržení a volbě do funkce ředitele ÚSTRu - vyžádatsi "ustanovku" z místa jeho pracovního působení a z místa bydliště! Zcela jistě by její výsledek napomohl k dokreslení jeho osobnosti! Mimochodem : co bylo známo volebním komisařům k jeho osobě ze "staré doby?" Dalším, na první pohled hendikepem, mohla být evidence p. Pernese v registru svazků býv. StB v kategorii KTS. Ve vyhledavači EZO má kdokoliv v této zemi možnost zadat si jméno Jiří Pernes a zjistí, že dotyčný byl evidován od r. 1986. V registru svazků SEO však lze zjistit, že jmenovaný byl zaevidován ve svazku PO KTS pod kr. jm. DUBSKÝ, č.sv. 36189 dne 21.6. 1984 s uvedením jména operativce StB který svazek založil, tedy s. Ryšánka. / Časový rozpor mezi EZO a evidencí SEO - laicky onen "sešit" do kterého byly chronologicky zapisovány všechny druhy založených svazků - považuji za hodnověrnější právě onen "sešit!" Evidence EZO může obsahovat administrativní chyby!/ Při zadání příjmení PERNES ve vyhledavači EZO zájemce zjistí DVĚ osoby. Jednou je zmiňovaný Jiří Pernes a druhou osobou je Pernes Anton, nar. 2.2. 1920 ve Vídni, blokovaný ve svazku č. V-929 ze dne 29.11.1958 XII správou SNB. Do jaké míry je datum blokace, číslo svazku a označení útvaru SNB uvedené v EZO nevím, nicméně XII Správa SNB z r. 1958 mi neříká nic. Z doby sedmdesátých, respektive osmdesátých let byla XII S-SNB kr. označením kontrarozvědky fungující na Slovensku. Moje otázka směrem k p. Jiřímu Pernesovi zní : byl jste Vy v jakém-koliv vztahu k osobě Pernes Anton? Pokud ano, v jakém? Za odpověď děkuji. V případě, že by byl p. J. Pernes v jakemkoliv vztahu s p. Antonem Pernesem, nelze vyloučit, že se tato vazba mohla projevit v pohledu StB při výběru J. Pernese jako KTS. Při prohlídce zápisu registru svazků SEO /onoho "sešitu" / si nemohu nepovšimnout následujících markantů. Rubriky "předáno" a "převedeno" jsou zcela prázdné a rubrika "poznámka" obsahuje razítko s údaji z roku 1992 podepsané p. Frolíkem, pozdějším šéfem archivu MV! / Dle některých zdrojů také údajným příbuzným defektora rozvědky StB Josefa Frolíka, známého svým dílem "Špión vypovídá." V době "šéfování" p. Frolíka v arcivu MV vedle sebe pracovali "disidenti i estébáci!" A šlo to! / Což svědčí o tom, že svazek PO KTS kr. jm. DUBSKÝ, zavedený na p. J.P. v r. 1984 byl předmětem zájmu v r. 1992, když před tím n e b y l uložen do archivu MV ani předán! /viz prázdné rubriky/ Což by mělo svědčit o tom, že v držení operativce StB s. Ryšánka měl být svazek od r. 1984 do zániku StB, t.j. 15.2.1990! Avšak praxe StB pro práci s KTS byla zcela jiná: půl roku od založení svazku musela následovat verbovka typa, která buď vyšla nebonevyšla, pak byl svazek převeden na svazek agenta, nebo uložen do archivu MV! N e b o : muselo se žádat o prodloužení kandidátské lhůty s patřičným odůvodněním! Že by však tato lhůta trvala bezmála 6 let se mi zdá neuvěřitelné! Nicméně musím vycházet z toho, co mi říká registr SEO! Musím se však vrátit k "razítku s údaji" podepsané p. Frolíkem. Z praxe vím, že důstojníci polistopadové kontrarozvědky zkoumali možnosti využití agentůry StB jak v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie, tak ve FIS-F-BIS-BIS! Jinými slovy, převerbovali vhodné agenty StB nebo typy agentů StB! Připočtu-li k tomuto FAKTU i údaj z razítka "dále neuvádět," nemohu vyloučit možnost, zda i p. Jiří Pernes nepřišel do kontaktu s polistopadovou kontrarozvědkou? Moje otázka k p. J. Pernesovi tedy zní : oslovil Vás kdokoliv z kontrarozvědky od r.1990 do r. 2010 s požadavkem spolupráce s odkazem /i bez odkazu/ na existenci archivního materiálu býv. StB? Děkuji za odpověď. Za neméně nutné považuji vytěžení býv. příslušníka StB Ryšánka /nebo jeho nadřízeného, který dal souhlas z založení svazku/, stejně tak považuji za nutné v Brně Kanicích prostudovat Roční prováděcí plány operativní součásti StB u které byl Ryšánek zařazen s cílem zjistit vše k plánovanému získání p. J. Pernese ke spolupráci! Svazek KTS DUBSKÝ údajně neexistuje - pro mne z
nejasných důvodů, neboť příslušná rubrika SEO je bez údajů a navíc kdy nemohu vyloučit, že svazek je kdesi na BISce dodnes - a toto jsou jediné možnosti,
jak se dopátrat k údajům o osobě KTS DUBSKÉHO v podobě p. Pernese. V případě, že byl objekt musea kde p. J. Pernes pracoval, pod kontrolou dalších agentů či důvěrníků StB a podaří-li se je ztotožnit, mohly by být zjištěny poznatky z této paraelní kontroly prověřovaného kandidáta! V neposlední řadě považuji za nutné pátrat v "lístkovnici" SEO S-StB Brno, ve které byly uloženy blokovaní karty, ev. karty a pod. s údaji k danému svazku. Zde by se při troše štěstí mohlo dopátrat "něco" k osudu" svazku PO KRS DUBSKÝ. Výše uvedené by měl spolehlivě vyvrátit a důkazy podložit především p. J. Pernes, aby vyvrátil tyto a možná i jiné pochybnosti a z nich plynoucí spekulace..! Kupodivu, p. Pernes dle svého vyjádření na ČT 24, po svých materiálech nepátrá...! Proč nepátrá, nač čeká? V rámci objektivity dodávám, že rozhodnutí Ústavního soudu ČR o kolektivním "vyvinění" kategorií KTS a D /důvěrník/ ze spolupráce s StB, považuji za naprosto neprofesionální /pokud jde o neznalost/ nebo naopak,za účelové! /pokud šlo o to, očistit novou politickou sqadru, ve které se to kandidáty a důvěrníky jen hemžilo/! Každý případ kandidáta /i důvěrníka/ musí být posuzován zcela individuleně, neboť tyto kategorie mnohdy v kvalitě "udávání" předčili evidované AGENTY! To dokážu kdykoliv kterémukoliv soudci, soudícímu kauzy býv. StB, dříve komunistovi nebo bezpartijnímu!!!
Jaroslav Lamr

7 komentářů:

 1. Před ústavem pro studium totality se protestovalo proti Pernesovi

  11. 3. 2010 13:40, autor: ČT24

  Praha - Před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů se sešly asi dvě desítky jeho zaměstnanců na happeningu, jehož cílem je vyjádřit nespokojenost se směřováním ústavu pod vedením nového ředitele Jiřího Pernese. Toho zvolila rada ústavu v únoru, funkce se má ujmout 1. dubna. Na postu šéfa ústavu nahradí Pavla Žáčka.

  OdpovědětVymazat
 2. ÚSTR a VUML nejdou dohromady

  Kdyby nebylo vytýkáno Pavlu Žáčkovi, že ústav zpolitizoval (slouží prý ODS), nebylo by možné se pozastavovat ani nad Pernesovou účastí v komisi ČSSD. Jenomže obvinění Žáčka se ukázalo jako výmysl, kdežto Pernesovo angažmá v orgánu ČSSD nikoliv. Zatímco Žáček byl napadán kvůli členství ve fakultním výboru SSM, Pernes mlčel o studiu VUML. Teď říká, že nezapíral, pouze se ho nikdo nezeptal. Ke studiu se přihlásil, neboť se prý bál o svůj post ředitele muzea ve Slavkově. A studovat věci, jimž nevěřil, Pernes považuje za "charakteristický rys každodenního života v totalitní společnosti". Kdyby tomu tak opravdu bylo, nebyla by to vlastně výtečná kvalifikace pro studium typických znaků totalitního režimu? cele:

  http://www.ct24.cz/blogy/83522-ustr-a-vuml-nejdou-dohromady/

  OdpovědětVymazat
 3. Anonymní22:11

  Dobrý názor. Jak vyplývá z mého příspěvku, jde mi jak o "technickou stránku věci," tedy praxi bývalé StB a proto se táži tak, jak je uvedeno s tím, že jedině v zodpovězení uvedeného vidím rozptýlení pochybností právě po stránce profesionální. Po stránce lidské, charakterové a morální není o čem mluvit! Každý, kdo zná pohádku oO Smolíčkovi a Jezinkách, které chtěli dvěřmi jej prstíček protáhnout, jsou "pernesové" případně komunisté z let 50/60 dles ve věděcké radě oněmi Jezinkami, které MOHOU dokořán otevřít vrátka ÚSTRU!!! Darmo mluvit! Jarda Lamr /Jirko, budeš mě jebat???/

  OdpovědětVymazat
 4. Anonymní0:34

  Jeden dukaz za druhym, ze jak lejno se drzi kosile, tak exponenti totalitniho rezimu jsou vytahovani jak kralici z klobouku. Je to jen dalsi a dalsi dukaz vcetne negativnich jevu po celou dobu dvaceti let, ze je NANEJVYSE NUTNY "NORIMBERSKY" PROCES NAD KOMUNISMEM A JEHO DOPADY V NOVYCH PODMINKACH ZACLENENI DO DEMOKRATICKE EVROPE. A to jak obecne, tak konktretne u lidi, co stoji jak v popredi, tak v pozadi. Stejne jako byla provedena denacifikace, musi byt provedena dekomunizace! Totalita fasisticka jako totalita koministicka jen dokazuje v dnesnich podminkach, ze fikce autoru filmovych scenaru o pokracovani fasismu bez porazky s ukoncenim II. sv. války by dopadaly obdobne, jak se projevuji minimalne v CR.

  OdpovědětVymazat
 5. Anonymní8:16

  Copak tady nejsou slušný lidi, vždyť za těch 20 let naší zelené demokracie, vyrostla a vystudovala další generace. Kde jsou slušný lidi, kteří nebyli v komunistické straně či v STB, nebo tady není nikdo kdo "nevystudoval" ani večerní univerzitu marx-leninismu - pravděpodobně nikoliv. Ale spíše to vypadá jako záměr. Jak může nějaká "komis" vybrat někoho kdo má všechna tato "stigmata" komunismu a posadí jej, ausgerechnet do křesla ředitele "Ústavu pro studium komunismu", či jak tomu říkají, vždyť to je výsměch - slušným lidem do "ksichtu". A celá slavná disidentka Petruška, by se měla jít "vycpat" i s jejím "disidentsvím"!
  dubanová

  OdpovědětVymazat
 6. Anonymní0:52

  Jak jsem sledovala, tak pan ředitel Pernes, nadále machruje s tím koho "propustí" a koho si tam nechá, namísto toho, aby šel laskavě někam úplně jinam, z místa kde nemá skutečně - co dělat!
  dubanová

  OdpovědětVymazat
 7. Anonymní8:43

  vypadá to, že toho komunistickýho strejce, který za socializmu skutečně "prošel vším", co bylo třeba k tomu aby se "měl dobře" - za toho zrůdného režimu - tak jej klidně, na tom "exponovaném křesle" kde nemá evidentně co dělat, klidně nechají "trůnit"!!!
  dubanová

  OdpovědětVymazat