2.2.09

Proč se bojíme v souvislosti s naší minulostí hovořit o monarchii?
Proč se bojíme hovořit o naší minulosti v souvislosti s Rakouskem, Vždyť naši předkové těch 300 let jen neúpěli (jak píše pan Neff), oni usilovněpracovali a rozvinuli zemi, kterou jsme po nich zdědili , a nevedli si špatně: Čechy patřily k hospodářsky nejvyspělejším zemím Rakousko Uherska, o tom nikdo raději nehovoří, co kdyby jim někdo položil otázku, cože se to stalo, že již nepatříme k hospodářsky nejvyspělejším. Ačkoli si to jistě mnoho lidí neuvědomuje, žijeme v zemi, kde má monarchie velkou tradici. I základy naší státnosti spadají hluboko do historie - nezačínají ani založením republiky, ani Habsburky.Ve většině lidí přežívá názor, že náš stát byl založen roku 1918. A to je ovšem omyl. 28. 10. 1918 byla samostatnost obnovena, a ne získána. A krom toho v tento významný den nebyla vyhlášena republika - to až o pár dnů později. Ani tehdejší politici si totiž nebyli jisti, zda všichni významní politici (např. M. R. Štefánik) a obyvatelstvo Čech uvítají republikánské zřízení. Hovoříme o 300 leté porobě, ale jak to s tou porobou ve skutečnosti vypadalo, o tom již nikdo nehovoří. Snad si ta příští generace "troufne" vzpomínat na monarchii jinak než ve zlém nebo s posměchem., třeba s pietou a úctou, jako Španělé vzpomínají na svoje Habsburky. To by se nám ulevilo, kdybychom ztratili pocit, že jsme se v roce 1918 vylíhli z vajec a od té doby že nás někdo pořád fackuje zleva i zprava. A ještě malá drobnost: Ještě si dovolím na závěr položit otázku: Jak je možné, že ve státě údajně demokratickém navrhují státní úředníci zřízení úřadů na ochranu protirestitucím majetků aristokratických rodin?
marie dubanová

7 komentářů:

 1. Anonymní10:11

  Zlodejum se moc nechce vracet ukrady majetek proto ho statni zlodeji chrani !!!

  OdpovědětVymazat
 2. Anonymní10:18

  Jen na okraj – během zapomenutých tří set let v Habsburské říši se vystřídalo určitě 6 generací, které se snažily tvořit, prosperovat a pozvednout národ k lepším možnostem. O jejich výdobytky jsme se sami připravili jediným škrtnutím pera!  Nebude nadále možné udržovat „národní báchorky“ o „žaláři národů,“ tyranii šlechty a dalších věcech.  BEZ ČISTÉHO ŠTÍTU NELZE VÉST ČISTÝ BOJ.

  OdpovědětVymazat
 3. Anonymní10:20

  Vyškrtneme-li někoho z Ústavy, neznamená to přeci jeho náhlou a okamžitou smrt...


  Císař a král je stále zosobněním národa kterému vládne, a proto mu náleží nejvyšší úcta. Panovník je také ochráncem demokracie, ztělesněným právním řádem, živým svědomím lidu. Panovník je schopen a povolán k úkolu sjednotit jednotlivé národnosti v Podunajské monarchii v jeden národ, samozřejmě s ohledem na jejich kulturní zvyklosti.  Čeští monarchisté (obecně) usilují o ústavní znovuobrodu monarchie (nemůže být „obnovena,“ protože nemohla být zrušena) nenásilnou cestou, a o korunovaci krále v Katedrále Svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě.

  OdpovědětVymazat
 4. Anonymní10:39

  Současný panovník :


  František Josef II. Otto

  Císař Rakouský, Apoštolský král Uherský, král Český, Dalmatský, Chorvatský, Slovinský, Haličský, Vladiměřský a Illyrský, král Jeruzalémský atd., arcivévoda Rakouský, velkovévoda Toskánský a Krakovský, vévoda Lotrinský, Solnohradský, Štýrský, Korutanský, Kraňský, Bukovinský, velkokníže Sedmihradský, markrabě Moravský, vévoda Horno– a Dolno– Slezský, Modenský, Parmský, Piacenský, Guastallský, Osvětimský a Zátorský, Těšínský, Furlandský, Dubrovnický a Zaderský, okněžnělý hrabě Habsburský a Tyrolský, Kyburský, Gorický a Gradišťský, kníže Tridentský a Brixenský, markrabě Horno- a Dolno- Lužický a Istrijský, hrabě Hohenembský, Feldkirchský, Bregenzský, Sonnenberský, pán Trsťanský, Kotarský a Krajišťský, velkovévoda vojvodství Srbského atd.  Jeho Veličenstvo je nejdéle panujícím českým vládcem - slaví letos 81 let svého panování!

  OdpovědětVymazat
 5. Anonymní11:45

  Pri poslednim referendu zmenit Australii na Republiku toto referendum neproslo. V proti republikanskem casopise stala tato slova:
  "Not all republicans are bolsevics, lefties,
  activist and trendies, yet all bolseviks, lefties, activist and trendies are republicans".
  WHAT A COMPANY! VB

  OdpovědětVymazat
 6. rakousko12:04

  Zaplat Pambu ze jsou lide kteri nevidi Hnsburky jako dabli ale jako slusne panovniky, byt ne vzdy ty nejlepsi. Ale proti Romanovcum to jsou jednicky. Samozrejme, barokni kultura nebyla zadne ''temno''. Ta velice temna doba bylo husitstvi.
  Paul Sulc NY

  OdpovědětVymazat
 7. Anonymní6:07

  Ó nikolivěk: České stavy přijaly roku 1526 Habsburky jako vládce Českého království dobrovolně, Habsburkové od té doby financovli
  svoje akce, i vojenské z českých peněz! A jedině
  z českých peněz, později preferovali Uhry a 167
  vyhlásili dualismus, Germáni a Uhři české země
  pominuli!
  Navíc - v roce 1621 popravili na Staroměstském
  náměstí 21 českých pánů - protičeský nezákonný
  akt!
  Dále pak všechny země pod Habsburky ovláadali
  degenerovaní Habsburci, poslední z nich, Karel I., demokrat a čestný člověk, už se svými pro-
  ponovanými reformami nemohl uspět - díky svému
  degenrovanému předchůdci bylo Rak.-Uhersko zata-
  ženo do světové války Pruskem!
  Nyní se Evropa sjednocuje, ale obtíže dělá dgenerovaný Václav Klaus, agent bolševika Putina! - Smrt komunuismu, Klaus ven z Hradu,
  nejlépe by byla čtvrtá defenestrace! Dement na
  trůně nemá co dělat!

  OdpovědětVymazat