27.12.08

Jak jsem chtel poprat Neffovi a diskutujicim v LN

11 komentářů:

 1. Anonymní13:32

  Neff je jeden z nich!

  OdpovědětVymazat
 2. Anonymní17:22

  Delat redaktora za Husaka mohla jen pekna svine.

  Ondřej Neff (který v letech 1979-85 pracoval jako redaktor v Mladé frontě, 1987-89 byl redaktorem literárního týdeníku Kmen a aktivně se účastnil procesu privatizace MF, ve které byl potom v letech 1990-94 redaktorem)

  OdpovědětVymazat
 3. Anonymní17:31

  Zakonna privatizace Mlade Fronty?

  Pohled na to, zda privatizace byla zákonná a proč byla se u účastníků liší: od Neffa a paní Koškové (kteří to považovali za v té době nutnost), přes Ševčíka (který zastává názor, že kdyby stát něco ohledně nezákonnosti chtěl dělat, tak poručil PNS, aby nové noviny předplatitelům nedodávala a když nic neudělal, nepřímo to mluví pro privatizaci) po Hvížďalu (podle něhož to byl čin „rozhodně napadnutelný“, ale „revoluční doba je vždy poznamenána hraničními činy a tohle je jeden z nich“ a nepovažuje to za velké provinění. Zajímavé je, že v rozporu s ostatními Hvížďala vypověděl, že privatizátoři „o tomhle obcházení zákonu samozřejmě věděli“ a proto měli kolem sebe ty nejlepší právníky)... Objevují se i sebevědomé názory typu „...to jejich problém, že ty právní známky neochránili“ a „souhlas premiéra jsme v podstatě vůbec k ničemu nepotřebovali“ (Ševčík 2005). Povětšinou privatizátoři vnímali zákon o zmrazení majetku vnímali jako překážku, protože „věděli, že kdyby zůstali v SM, tak by deník zkrachoval“ (Pacner 2005).

  Proces privatizace se dokonce stal předmětem policejního šetření, když 6.5.1998 podal Špígl (konkrétně pan Ladislav Froněk) trestní oznámení nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Veselému a současně žádal NSZ JUDr. Kopečnou, aby byla vytvořena komise odborníků, která by šetřila a stíhala všechny podivně zprivatizované firmy (Ukradený mládežnický...). Kopečná nebo její zástupci návrh zaslali Obvodnímu státnímu zastupitelství v Praze 1 a ti spis zaslali policii v Praze 1 v Hybernské ulici, která tímto úkolem pověřila začínající policistku místního oddělení (Ukradený mládežnický deník... 1998).

  Tato policistka nakonec zaslala Špíglu dopis, kde přiložila „kopii usnesení o odložení ... oznámení ze dne 6.5.1998 o rozkradení Mladé Fronty. Podepsán kpt. Jan Pavlík, vedoucí oddělení Policie ČR, MO Hybernská ul. 2, Praha 1.“ Šetření o „ukradené“ MF tak bylo zamítnuto. Pan Froněk obratem v zákonné lhůtě na toto usnesení podal stížnost a tak byl celý spisový materiál postoupen na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, kde byla stížnost naopak vyhodnocena jako oprávněná a zastupitelství dne 6.11.1998 uložilo policii o věci znovu jednat, otevřít případ a provést další šetření.

  V dalším šetření došla JUDr. Gisela Vojtěchová, státní zástupkyně Obvodního zastupitelství pro Prahu 1, k závěru, že celou záležitost nelze posoudit a učinit závěr, dokud se nezajistí listinný důkaz, kterým bylo povoleno vynětí movitého majetku bývalého ÚV SSM z celku a jeho převedení na 65 redaktorů (mělo by to být povolení Federálního ministerstva financí) a dokud se nezjistí, kdo rozhodl o oddělení Mladé Fronty do privátních rukou a o tom, že nakladatelství a vydavatelství poskytne veškerou pomoc na základě hospodářských smluv MaF, a.s. Proti jejímu rozhodnutí nebyla žádná další stížnost přípustná a tak vyšetřování skončilo na mrtvém bodě (Ukradený mládežnický deník... 1998).

  Z policejních protokolů lze vyčíst, že „... nedošlo k žádnému novému zřízení podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství ... a... nově vzniklá MaF, a.s. ... začala vydávat deník s názvem Mladá fronta dnes, který byl jako nové periodikum zaregistrován Ministerstvem kultury ČR... Otázku, kdo rozhodl o oddělení deníku od podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství, do privátních rukou, nelze personifikovat. o odchodu redaktorů deníku z pracovního poměru v Mladé frontě, nakladatelství a vydavatelství, rozhodli pouze oni sami...“ (Začínající policistka z místního..., 1999). Závěrem bylo konstatováno, že policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí vlády ani posuzovat, zda jednotlivé podniky byly správně zprivatizovány a tudíž je odložení případu odůvodněno (Začínající policistka z místního..., 1999). Pod tímto závěrem je podepsána pprap. Pavlína Vaňková, policejní inspektorka.

  Dalšímu vyšetřování byly také podrobeny hospodářské smlouvy mezi MaF a podnikem Mladá fronta. Jimi se zabývala kontrolní skupina Federálního ministerstva kontroly v roce 1991 a 1992 a skupina finančního ředitelství Magistrátu hl. m. Prahy v roce 1991. Závěrečné zprávy kontrolních skupin neuvádějí žádné porušení platných zákonných norem, zejména Ústavního zákona č. 497/1990 Sb. (Začínající policistka z místního..., 1999), (Košková 1999). Policejní vyšetřování bylo nakonec uvaleno i na ředitelku Marii Koškovou, byla obviněna ze z pronevěření log majetku tím, že propustila šéfredaktory a tím okradla SM asi o 50 milionů. z případu ale nic nebylo. Její případ řešilo místní oddělení policie v Hybernské ulici. Dne 20.4.1999 zaslala Marie Košková pprap. Pavlíně Vaňkové dopis, ve kterém shrnovala průběh a následné vyšetřování kauzy privatizace MF i jeho výsledky. Mimo jiné zde píše: „Jelikož v této kauze nedošlo k žádnému převodu vlastnictví, nýbrž k termínově omezenému pronájmu, nebylo nutné písemné svolení Federálního ministerstva financí... Zároveň nebylo porušeno Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb.“ (Košková 1999).

  OdpovědětVymazat
 4. Anonymní17:36

  Citát:.Jedním z nejostřejších kritiků privatizace MF i privatizace jako celku je český odborník na kapitálové trhy žijící v Londýně, pan František Nepil. Nepil argumentuje tím, že majetko-právního hlediska byly věci jako seznam předplatitelů, pozice deníku na trhu, jeho renomé a „goodwill“ MF jako celek (tedy veškerý nehmotný majetek, který právě privatizátoři převzali od státu) státním majetkem, který odhaduje „na nejméně 2 miliardy korun v dnešních penězích. V Británii by takový převod státního majetku šel okamžitě před soud, majetek by byl státu navrácen a následovaly tvrdé tresty - odhaduji asi 15 až 20 let vězení“ (Nepil 2004). Nepil dále tvrdí, že v roce 1990 mělo Československo dostačující zákony „proti rozkrádání státního majetku“ (Nepil 2004).

  OdpovědětVymazat
 5. Anonymní17:41

  Moc se musím usmívat i nad rozhořčenými a tak podobnými slovy spisovatele a svého bývalého kolegy z Mladé fronty Ondřeje Neffa. Dalšího z rodu „inkriminovaných obětí“ komunismu (syna velkého a váženého otce, což konečně platí i o Jaromíru Štětinovi), který i současné komunisty v nejsledovanějším pořadu Dobrého jitra Českého rozhlasu 2 nazývá obyčejnými padouchy, zločinci a lidmi netoužícími po ničem jiném než po odvetě!

  Rád bych mu v tuto chvíli připomněl slova, že mu nic takového nikdy nebylo a ani dnes není vůbec zapotřebí. Rád bych mu připomněl slova, kterými doprovodil knihu i mého velkého přítele, slavného fotoreportéra a komunisty Emila Fafka „Emil Fafek – Čtyřicet let fotoreportérem MF“ (Mladá fronta 1985). Ptám se, co si asi myslel Ondřej Neff v roce 1985 (čtyři roky před sametovým převratem), když psal popisek k historické fotografii Klementa Gottwalda z objektivu Emila Fafka na Staroměstském náměstí z února 1948:

  „Snímek Klementa Gottwalda při historickém projevu z balkónu Clam-Martinicova paláce 21. února 1948 patří k nejčastěji reprodukovaným záběrům, které Emil Fafek pořídil. Státník tu soustředěně hledí do listin svého projevu. Baterie mikrofonů čeká na jeho slova a v mlžném oparu v pozadí cítíme tábor lidu. Fafkův snímek, o němž hovoříme, je tohoto druhu – stává se symbolem, takřka samoznakem. Když prohlížíme Fafkovy rané práce, najdeme v nich určité prvky, tytéž, které udělaly z portrétu Klementa Gottwalda velkou fotografii.“ O. Neff, str. 17

  Dnes je za tuto fotografii Klementa Gottwalda, tak vysoce profesionálně oceněnou Ondřejem Neffem, již zesnulý kamarád Emil Fafek vláčen nenávistným tiskem, jemuž věnoval celý svůj život (a někdy dokonce i vymazáván z historie české fotografie), a do něhož horlivě přispívá i tento významný publicista. Ani slovem se však proti urážkám Emilovy fotografie, zobrazující Klementa Gottwalda, dnes neohradil.

  Neff chrlí nenávist a obviňuje komunisty ze zločinů a z rozkrádání všeho kolem nás. Snad by mu, stejně jako Jaromíru Štětinovi, neškodilo více pokory. Vždyť jenom nad ostudným osudem deníku Mladá fronta na počátku devadesátých let a jejím zcizením hrstkou akcionářů a odprodejem deníku do Německa by si Ondřej Neff měl položit ruku i na své srdce! A když už nic jiného, měl by alespoň mlčet!

  Neboť jak nás učil (i Ondřeje Neffa) jeden z velkých českých novinářů, legendární Vladimír Rýpar: „Žerte, ale nemlaskejte!“

  http://wp.sms-praha.cz/?cat=7

  OdpovědětVymazat
 6. Vanek18:18

  Z diuskuze pod clankem udavace Hermanka:

  Teď mají ti pánové Tommy, Vaněk, Navrátil,M.M., aha
  a další konkretně polemizovat s tím, co je v rozhovoru řečeno. Mají na to argumenty? Já v podstatě souhlasím.
  26.12.2008 22:50:32, Jirka B., IP: 80.188.224.xxx

  http://hermanek.bigbloger.lidovky.cz/clanok_disk.asp?cl=63077

  -----------------------------

  Ma ji to smejdi pekne zarizene v Lidovkach, reakci poslat nemuzu protoze moje IP je cenzorem v Lidovkach blokovana.

  OdpovědětVymazat
 7. Anonymní20:04

  Jiri Hermanek:

  ...Mnozí z nich zaplatili své dluhy..., ale nikdy se nezjistilo odkud vzali nezbytný obnos.... Viděl tu finančníky, na počátku jejichž obrovského majetku byla krádež, a dnes je přijímali všude, i v těch nejvznešenějších domech; dále muže tak vážené, že drobní měšťáci smekali..., ale jejichž nestoudné čachry ve velkých státních podnicích nebyly žádným tajemstvím...

  Uhádnete, kdo, kde a kdy napsal knihu, ze které zde cituji?
  ------------------------

  Haha, estebacky ozrala Hermanek mel vzdy rad penize, vzdyt se ten normalizacni debil ve svem Blogu priznal jak smelil ze Zapadu elektroniku, veksklak estebackej.
  Dnes, praskac Hermanek je VIP Bloger v Lidovkach. Mozna ma v Lidovkach svou Kikinu.

  OdpovědětVymazat
 8. Anonymní22:52

  ve všech "civilizovaných zemích", je zákon proti praní špinavých peněz - ale MY jsme si to vyřešili "po svém", nebo-li po česku.. "ten hoch"(tím myslí Klause) jak se zmiňujete, řekl:"Naprosto nechápu, proč najednou někoho pobuřují špinavé peníze"..a měli jsme všechny starosti, se špinavými penězi vyřešené..

  OdpovědětVymazat
 9. Anonymní22:53

  ve všech "civilizovaných zemích", je zákon proti praní špinavých peněz - ale MY jsme si to vyřešili "po svém", nebo-li po česku.. "ten hoch"(tím míní Klause) jak se zmiňujete, řekl:"Naprosto nechápu, proč najednou někoho pobuřují špinavé peníze"..a měli jsme všechny starosti, se špinavými penězi vyřešené..

  OdpovědětVymazat
 10. Anonymní23:06

  No to je tedy paráda, pane Vaňku, Vás vyhnali ze země komunisté a dnešní "demokratické" společnosti vadíte také, z toho je jasně vidět, jak je naše společnost "demokratická a svobodná"! Přeji Vám i Vaši rodině pane Vaňku, hodně zdraví a buďte rád, že žijete ve skutečně demokratické a svobodné zemi.
  marie

  OdpovědětVymazat
 11. Anonymní7:41

  Byla jsem se "kouknout" na Lidovky, jestli tam nedošlo k nějaké pozitivní změně, ale nic se tam pozitivně nezměnilo. Lidovky jednoznačně a tedy stále ovládá, se svým lehce pivním humorem pan Hermánek a jeho přizvukovači ale sem - tam se se objeví i odporovač, ale jinak žádná změna..Jinými slovy, slušný člověk tam, tedy v Lidovkách,nemá co pohledávat..

  OdpovědětVymazat