22.11.08

Zlý Senát pro smích, hodní komunisté v kurzu

Asi už nikdo nespočítá, kolikrát od roku 1990 řešili naši sameťáci dilema, zda zakázat či nezakázat komunistickou stranu. Vlastně to ani není důležité. Podstatné je, že pokaždé vyhrál pitomý argument, že pokud komunisté momentálně nevraždí, nemučí, ba ani neplní kriminály svými odpůrci a nadto pro jejich parlamentní existenci hlasuje dostatečný počet voličů, jsou demokratickou stranou. Blbost toho argumentu podtrhuji z toho důvodu, že podle něj by nám nemělo vadit, ani kdyby v Česku získala významný politický vliv nacistická strana hlásící se k Hitlerovu odkazu a chytře si ponechávající plnění svého programu napotom. Ostatně se zde cosi takového už má čile k světu, ledaže Národní stranu naštěstí vedou primitivní idioti, jimž trpělivost a číhání na příležitost nic neříká.

Minulý týden schválil Senát na podnět důsledného antikomunisty Jaromíra Štětiny doporučení vládě, aby navrhla Nejvyššímu správnímu soudu projednat podezření z protidemokratických aktivit KSČM, pro něž tzv. Štětinova komise shromáždila 76 důkazů. Poučení senátoři tedy už přímo neorganizují jakýsi protibolševický pogrom, jak jim bylo v minulosti často podsouváno, pouze iniciují legitimní právní kroky k posouzení činnost rudých jedinou ústavní institucí, v jejíž pravomoci je konstatovat (ne)ústavnost působení komunistů v mantinelech právního státu a vyvodit z toho patřičné důsledky.

Dá rozum, že i to bohatě stačilo k rozpoutání hysterie v řadách Filipových extremistů, kteří se náhle nehlásí k žádnému ze zadokumentovaných štvavých protidemokratických výroků stalinistů Grebeníčka, Exnera, Bělohlávka a dalších, nýbrž pořád dokola omílají, že je už na počátku devadesátých let definitivně očistila omluva-neomluva za největší zločiny jejich totalitních předchůdců. Ohánějí se posametovou bezúhonností, ale od žádného z nich jsme se nedočkali vysvětlení, proč je tedy tolik děsí už pouhá představa, že jejich polistopadové vystupování bude zkoumat Nejvyšší správní soud.

Zato bychom si měli zapsat za uši výrok místo-předsedy KSČM Dolejše: Je to poslední akt Senátu v tomto složení. Je s podivem, že se Senát k takovému hlasování nyní po volbách odhodlal. Za několik týdnů by byl výsledek jiný. Nevzpomínám si, kdy naposledy jsem musel dát bolševikovi zapravdu, pokud vůbec. Tentokrát ovšem... Ó ano, zajisté, soudruhu! Je to učiněná drzost, zpochybňovat komunistickou bezúhonnost krátce po krajských a senátních volbách, jež vyhráli socialisté možná i díky tomu, že se odvážili přizvat KSČM ke spolupráci na likvidaci kapitalismu. Pravicoví senátoři zcela jistě zaspali dobu, když jim nedochází, že čas účtování s viníky čtyřicetiletého celospolečenského úpadku již dávno minul a terazky je už zase v módě milosrdná lež a cílevědomé oblbování poddaného stáda.

Aspoň že si to uvědomuje prostý lid. A spolu s ním i někteří méně prostí realisté, kteří vědí, že kdyby dnes mělo dojít k nějaké vzpouře, byla by to revoluce za návrat normalizačních časů. Nemůže tomu být jinak v zemi, kde jsou sice na denním pořádku snahy vyměnit vládu, která však stůně na komunistickou nostalgii, od níž by rozumným Čechům pomohla jen výměna poloviny národa.

Petr Zavoral

Žádné komentáře:

Okomentovat